Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

MARCINIAK STEFANIA

Powrót do terminarza pogrzebów
14/11/2019 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 46B, rząd 10, miejsce 21