Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SZATKOWSKA IRENA

Powrót do terminarza pogrzebów
13/11/2019 14:00 - 14:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 20B, rząd 22, miejsce 2