Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

MIKOŁAJCZAK MARIA

Powrót do terminarza pogrzebów
08/11/2019 09:30 - 09:30

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 17, miejsce 40