Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

Aktualizacja komunikatu

Szanowni  Państwo,

Awaria została usunięta . Od godziny 11:15 woda będzie dostępna w punktach czerpalnych na terenie całej Nekropolii.

 

Administrator Cmentarza